czwartek, 10 października 2013

Dzień pierwszy

" Życie bez sztuki to życie jałowe i brutalne. Wychowanie przez sztukę powoduje, że wszystko nabiera ruchu i poczyna się rozwijać, postawa bierności, konformizmu i uległości zostaje zastąpiona twórczą aktywnością wyobraźni"   
                                                                                                                      Herbert  Read
                                                                                                                                                                                      


                                     
                                                       Pejzaż, akryl na panelu, 18x24 cm,